Cây thạch đen

Còn gọi là cây thạch đen, lương phấn thảo. Tên khoa học Mesona chinensis Benth. Thuộc họ hoa môi Lamiaceae.