Cây thạch đen

Còn gọi là cây thạch đen, lương phấn thảo. Tên khoa học Mesona chinensis Benth. Thuộc họ hoa môi Lamiaceae.

Giới thiệu cậy thạch đen

Cây Thạch đen còn gọi là cây xương sáo hay lương phấn thảo, có tên khoa học là Mesona Chinensis Benth. Đây là cây thân thảo, cao 40-60 cm, thân 4 cạnh, phân nhánh nhiều, tỏa ra trên mặt đất giống như cây bạc hà.